Játék neve
Korosztályok
Játék típusok
Helyszínek
Létszám
Leírás
Játék neve
Bikaviadal
Korosztályok
Vegyes
Játék típusok
Erőkifejtő, sok mozgás igénylő
Helyszínek
Kültéri - mező, Kültéri - erdő
Létszám
9-15 fő
Leírás
Az egyik cserkésznek, a bikának a hátára egy nyakkendőt úgy erősítünk oda, hogy az könnyen levehető legyen. A többi cserkész, a torreádorok serege igyekszik a bika hátáról a nyakkendőt leszedni, akit a bika megérint, az kiesik a játékból.
Játék neve
Egy elefánt
Korosztályok
Farkaskölyök, Kiscserkész
Játék típusok
Elnemmozdulós
Helyszínek
Bárhol alkalmazható
Létszám
Bármekkora létszámmal játszható
Leírás
Ének: „Egy elefánt / sétafikált / a fák alatt, / de csak lassacskán. / Ott csücsül a hátán / egy pici papagáj, / azt mondja ikirikirikikiki / és tejet iszik rá.” Éneklés közben mutogatjuk is, aztán a szövegben az összes magánhangzót kicseréljük ugyanarra a magánhangzóra. Például ö betűvel: ögy ölöfönt / sötöfökölt...
Játék neve
Föld, víz, levegő
Korosztályok
Kiscserkész, Cserkész
Játék típusok
Kevés mozgást igénylő
Helyszínek
Beltéri - terem
Létszám
2-8 fő
Leírás
A kezdő játékos a labdát odadobja valakinek, és azt mondja, hogy víz, mire annak meg kell neveznie egy vízben élő állatot. Ő tovább dobja a labdát és földet kiállt mire egy földön élő állatot kell megnevezzen a labdát elkapó játékosnak. Hasonlóképpen amikor levegőt kiállt valaki akkor egy levegőben élő állatot (pl. egy madarat) kell megnevezni. Nagyobbakkal játszhatjuk tetszőleges témákkal a játékot.
Játék neve
Fusson, aki...
Korosztályok
Vegyes
Játék típusok
Kevés mozgást igénylő
Helyszínek
Beltéri - berendezett (székek, asztalok)
Létszám
9-15 fő
Leírás
Körben ülünk, de egy valakinek nincsen széke, ő csak áll. Az, akinek nincs helye, mondd egy mondatot, ezzel a kezdettel: Fusson az, aki… (pl. kék szemű, vegetáriánus, szeret kosarazni…stb) Fontos, hogy mindig legyen rá is jellemző, amit mondd. Akire jellemző az a tulajdonság, annak új helyet kell keresnie magának. Senki nem ülhet a szomszédja székére. A játékot a végén meg lehet beszélni: kinek mi volt meglepő a másikban, ki mit gondolt/nem gondolt volna a másikról…stb.
Játék neve
Ivano
Korosztályok
Vegyes
Játék típusok
Koncentrációs, mozgós
Helyszínek
Kültéri - mező, Kültéri - udvar
Létszám
9-15 fő, 16-29 fő, 30+ fő
Leírás
Körbeállunk, és a dalt énekelve jobb lábunkkal lépkedünk: előre, vissza, jobbra, vissza. Aztán ugyanezt a mozgást páros lábbal, ugrálva végezzük, majd kettesével összekapaszkodva, négyesével, majd az egész kör összefogózik, és közösen végzik a mozgást.
Játék neve
Jhonny
Korosztályok
Kiscserkész, Cserkész
Játék típusok
Elnemmozdulós
Helyszínek
Bárhol alkalmazható
Létszám
2-8 fő
Leírás
A játék arról szól, hogy az őrs szorosan körbeül és mindenki ráteszi a jobbkezét a mellette ülő balkezére. A játék szövege éneklése kezdetével elindul egy ütés, jobbkézből az utánunk következő jobbkezére ütve. Minden szótagra ütünk egyet és adjuk tovább az ütést kivéve az utolsó szótagnál. Utolsó szótagnál az utolsó meg kell üsse az utolsó szótagra eső cserkészt és ezt az utolsó nem szabad hagyja különben kiesik. De ha az utolsóelőtti melléüt és hozzáér a saját balkezéhez kiesik. A szöveg: Kókuszerdő szélén a kókuszfa tövében táborozik a Jhonny egész seregével. Sej-haj Jhonnynak rossz napja volt máma mert az első lövésére elsült a puskája.
Játék neve
Kapitányozás
Korosztályok
Farkaskölyök, Kiscserkész
Játék típusok
Kevés mozgást igénylő
Helyszínek
Beltéri - terem
Létszám
2-8 fő, 9-15 fő
Leírás
Kiválasztunk egy embert, ő kimegy a teremből, neki az a feladata, hogy kitalálja, hogy ki a kapitány. Ezután kiválasztunk egy másik embert, aki a kapitány. Neki a feladata az, hogy különféle mozgásokat csináljon (pl. tapsol, integet stb.) amit a többi embernek utánoznia kell. Amikor a kapitány elkezd mozogni, behívják azt, aki kint volt és ő elkezd találgatni. Ha 3-ból nem találja ki a kapitányt újra ő megy ki, ellenkező esetben pedig az, aki a kapitány volt.
Játék neve
Ki húz jobban?
Korosztályok
Cserkész, Felfedező
Játék típusok
Erőkifejtő, sok mozgás igénylő
Helyszínek
Kültéri - mező, Kültéri - udvar
Létszám
9-15 fő
Leírás
Három cserkészt egyenlőszárú háromszög alakban kötéllel összekötünk, de úgy, hogy egyik a másiktól legalább 2-5 méterre legyen. A cserkészek felállnak, kötelüket megfeszítik s ezután mindegyik előtt néhány méterre kitűzünk egy-egy őrsi zászlót. A "rajta" szóra mindegyik fiú igyekszik az elébe tűzött zászlót elérni.
Játék neve
Kinn a bárány
Korosztályok
Farkaskölyök, Kiscserkész
Játék típusok
Kevés mozgást igénylő
Helyszínek
Bárhol alkalmazható
Létszám
2-8 fő, 9-15 fő
Leírás
A játékosok kézfogassál körben állnak. Egy játékos a körön kívül van, ő a farkas, egy pedig a körön beül, ő a bárány. Az összefogott kezek felemelésével (kapunyitással) segítik a bárányt, és a kezek leengedésével (kapuzárással) akadályozzák a farkast. Ha a farkasnak sikerül elkapnia valakit, akkor új játékosokat választanak. A játékot mondóka is kísérheti. "Kinn a bárány, benn a farkas. Amott szalad egy nagy talpas.
Játék neve
Megnémult mesemondó
Korosztályok
Cserkész, Felfedező, Vándor
Játék típusok
Elnemmozdulós
Helyszínek
Bárhol alkalmazható
Létszám
2-8 fő
Leírás
A vezető egy történet, mese elmondásába kezd. Egyszer csak lehetőleg egy mondat közepén megnémul, abbahagyja a mesét és rámutat a társaság egyik tagjára. Most ennek kell - amennyire jól csak tudja - a félbehagyott mesét folytatnia. Egy ideig mesél majd hirtelen szintén megnémul és egyik társát jelöli meg a folytatásra. Így folyik a játék végkimerülésig vagy a mese befejezéséig. Játszhatjuk olyan formában is, hogy a mindenki választ magának egy-egy szót (repülő-csészealj, zsiráf, stb.). A vezető elkezdi a mesét, majd rámutat valakire, akinek rögtön a saját szavát kell mondania, s a vezető már folytatja is a mesét. Az lesz a jó mesélő, aki minél többször szövi bele a játékosok szavait a történetébe. Labdadobással is ki lehet jelölni valakit.
Játék neve
Mosolydobás
Korosztályok
Farkaskölyök, Kiscserkész, Cserkész
Játék típusok
Szórakoztató
Helyszínek
Beltéri - terem
Létszám
9-15 fő
Leírás
A raj tagjai körben ülnek s egy összecsomózott nyakkendőt dobálnak egymásnak. Az, akinek a nyakkendőt odadobták, kedélyes kacajra fakad s addig hahotázik, míg a nyakkendő nála van. Gyors körültekintés után kiszemel valakit s aztán annak dobja tovább a nyakkendőt s azonnal elkomolyodik, míg a kiszemelt örömteli nevetésebe kezd. Aki elfelejt nevetni vagy pedig soronkívül elneveti magát, zálogot ad, vagy kiáll a játékból.
Játék neve
Ország-város
Korosztályok
Cserkész, Felfedező, Vándor, Felnőtt, Öregcserkész
Játék típusok
Elnemmozdulós
Helyszínek
Beltéri - berendezett (székek, asztalok)
Létszám
2-8 fő
Leírás
Minden játékos kap egy papírlapot melyre készí egy táblázatot az alábbi oszlopokkal: ország, város, falu, fiú, lány, állat, növény, tárgy, híres ember. Az egyik játékos elkezdi megában mondani a magyar ábécét, majd a tőle balra ülő játékos valamikor megállítja. Ekkor amilyen betűnél megállították az ábécét azzal a betűvel kell, kitöltsék a játékosok /csapatok a táblázatot. (pl. Albánia, Arad, Almás, András, Anna, aligátor, almafa, asztal, Anonymus). Az a játékos/csapat, amelyik leghamarább kitöltötte a táblázatot azt kiáltja, hogy STOP! Ekkor mindenki leteszi az írószerét majd rendre felolvassák a táblázatukat és pontozzák azt. Pontozás: Üresen hagyott téglalap: 0 pont Olyan szó, ami valakiével egyezik: 5 pont Olyan szó, ami csak nála szerepel: 10 pont Olyan téglalap amit csak nála van kitöltve:15 pont Az a játékos/csapat nyer aki bizonyos számú kör után a legtöbb pontot gyűjti.
Játék neve
Rák foci
Korosztályok
Cserkész, Felfedező
Játék típusok
Erőkifejtő, sok mozgás igénylő
Helyszínek
Kültéri - udvar
Létszám
9-15 fő
Leírás
Csoportokat jelölünk ki, és kijelölünk nekik egy-egy falrészt, mint kaput. A két csoport játékosai rákállásba helyezkednek. A játék lényege: minél több gólt rúgni az ellenfél kapujába, és a saját kaput védeni. Ha a labda megérinti a kijelölt falrészt (kaput) 1 méter magasságig: gól. Hogy az esélyek egyenlőek legyenek, jelöljünk ki azonos nagyságú kapukat.
Játék neve
Receptek
Korosztályok
Cserkész, Felfedező, Vándor
Játék típusok
Elnemmozdulós
Helyszínek
Beltéri - terem, Beltéri - berendezett (székek, asztalok)
Létszám
2-8 fő
Leírás
Megneveznek egy tetszőleges, maximum 6 betűből álló szót. Aki a labdát megkapja, a szó betűiből értelmes mondatot kell kreálnia, a betűk előfordulási sorrendjében! Pl. AUTÓ: Az Ufók Támadnak Októberben.
Játék neve
Te velem ne kiabálj
Korosztályok
Vegyes
Játék típusok
Szórakoztató
Helyszínek
Kültéri - mező, Kültéri - erdő, Kültéri - udvar
Létszám
Bármekkora létszámmal játszható
Leírás
A játékosok egymás vállát érintve szoros körbe állnak. Mindenki lesüti a fejét, a cipőjét nézi. Parancsszóra / tapsra / füttyre egyszerre mindenki felemeli a fejét, egy már előre kiszemelt játékos szemébe néz, és kiálltja: "Te velem ne kiabálj!". Azok a személyek, akik egymásra néztek kiesnek, akik senkivel sem néztek össze, azok folytatják a játékot. A kiáltásoknak hangosnak kell lenniük.