22. Zetelaki Szent Imre 


  


1990 november.20

Előkészületek a zetelaki cserkészmozgalom elindítására.


   Ez a mozgalom a gyermek-és ifjuság szervezetként az iskolán kívüli nevelést tekinti fő feladatának, az egyén formálásán át segédeszközt nyújt az alkotóan kezdeményező, jóban tettrekész és bátor, öntudatos, de nem önhitt, önzetlen de értékeket nem pazarló, testvéri, emberebb ember önmegvalósításához. Az önkéntesség mellett a legfőbb kívánalom az önzetlenség és a szeretet.

Elsősorban ezért akarunk cserkészek lenni.

1990 nov.25-28- Önkéntes jelentkezések  


 

22 Szent Imre

Udvarhely körzet


Cím: nr. 61/10, 537360, Zetea, România

Alapítás dátuma: 1991-02-21

Aktív tagok száma: 60

Csapat története


Csapat története

22. Zetelaki Szent Imre cserkészcsapat fontosabb eseményei a csapatnapló alapján 


  


1990 november.20

Előkészületek a zetelaki cserkészmozgalom elindítására.

   Ez a mozgalom a gyermek-és ifjuság szervezetként az iskolán kívüli nevelést tekinti fő feladatának, az egyén formálásán át segédeszközt nyújt az alkotóan kezdeményező, jóban tettrekész és bátor, öntudatos, de nem önhitt, önzetlen de értékeket nem pazarló, testvéri, emberebb ember önmegvalósításához. Az önkéntesség mellett a legfőbb kívánalom az önzetlenség és a szeretet.

Elsősorban ezért akarunk cserkészek lenni.

1990 nov.25-28- Önkéntes jelentkezések  

1990 december 1

Az első cserkészjelölt kör

A cserkészmozgalom és célkitűzéseinek ismertetése

A cserkészinduló megtanulása

1990 dec. 8

Az első cserkésztörvény értelmezése: - a becsület törvénye

„A cserkész egyeneslelkü és feltétlen igazat mond”- azaz:a cserkész szava esküt ér

és így folytatva leadtuk, megtanultuk a tíz törvényt és ezek értelmét,értelmezését. 

1990 dec.24

-a cserkész jelöltek 10 helyre vittek szeretetcsomagot és két helyre karácsonyfát is feldíszítve.

1990 dec.28

-összehívtuk a szülőket és megválasztották a Szervező Testület 5 tagját:

Elnök: Incze Benjámin plébános. - tagok: Sándor László, Babos Enikő, Boros Mária és Sándor Berta Mária

1991 január 12-13

Csíkszeredában részt vettünk az R.M. CS. SZ. országos megbeszélésén. 

Jelen volt: Kakucs Béla csapatvezető, Biró Ferenc mozgalmi vezető, Sándor Zsuzsa, Babos Enikő .

Nagyon sok komoly ismeretekkel gyarapodtunk. Itt került szóba a székelyudvarhelyi és zetelaki cserkész illetve újoncok találkozójáról, amit Berci bácsival (Tankó Albert) elbeszélgetve vettünk tervbe, közös programba.

1991 jan.19, 20

Készülünk előadások betanulására melyben: három felvonásos darab lesz,, Fordított világ, Teknősbéka,, Énekóra, Egy fél, aki nem fél”- egy felvonásos darabokkal. Kiosztották a szerepeket. 

1991 febr.9

Zeteváralján vendégszerepeltünk-nem nagy sikerrel

1991 febr.10

Előadás itthon. Meghívott vendégeink az udvarhelyi cserkészek és vezetők Berci-bá és Peti-bá. Érkezés du. fél4-kor 34 cserkész, 4-tól Szentmise a zetelaki templomba, majd a hittanterembe ismerkedés, falútörténet ismertetés hangzott el Deák Ferenc tanár úr előadásában. Két jelenet a”Farsangi est”című előadásból a vendégek szórakoztatására majd főtt kukorica meg kürtőskalács eszegetés. 7 óra indulás haza a vendégek számára és mi pedig a kultúrotthonba az előadást megkezdeni.

Fél 8 az előadás kezdete, oriási tömeg a színpadon izgalom majd egy sikeres örömteli vég, amit lenyomtattunk főtt kukoricával, kürtőskaláccsal és ezután táncmulatság következett fél 12-ig.

1991 március 30

A hímes tojások megfestődtek és eladódtak melyekért 445 lejt kaptak az ügyes cserkészek: Szabó Edit, Beteg Tünde, Sebestyén Árpád .

1991 már.-ápr. 2

Még mindig foglalkozások melyeken előadások hangzanak el Deák Ferenc tanár úr ismertette a természetjárás szabályait, Babos tanárnő, Sándor Zsuzsa és jómagam Kakucs Béla tiszteletes atya a cserkésztörvényekről és értelmezésükről beszéltünk,Dr.Ördög Irma az elsősegélynyújtásról tartott elméleti és gyakorlati kiképzést. Ma tartotta Incze Benjamin Plébános az ezüstmiséjét, Babos Enikő tanárnő vezetésével nyolc cserkészünk versekkel köszöntötték.

1991 ápr.4

Kiscserkészek kirándulnak a Láz dombjára. Jelen van Sebestyén Ferenc cserkész, aki segít a megszervezésben, a játékok levezetésében is. A gyerekek boldogan tértek haza.

1991 ápr.9

Rövid kirándulás a Küküllőn túlra. Korábbi rossz idő miatt nem bátorkodtunk messzebb. Nem volt a legsikeresebb.

D.u. 5-órától ének tanulás a fogadalom tételre melyet ápr.21-re szögeztünk le.

1991 ápr.10-12

Szováta R.M. CS. SZ. vezető képző tábor. Indulás reggel 6. 20. Biró Ferenc, Sándor Zsuzsa, Sánduly Katalin, Sándor Éva, Ilyés Mátyás, Sebestyén Árpád és jómagam Kakucs Béla. Ott mindannyian fogadalmat tettünk”Isten engem úgy segélyen!”Igen valóban nagy szükség van Isten segítségére, ahhoz, hogy e nemes cselekedeteket áldozatok árán is diadalra juttassuk. Magyarok Istene légy velünk!

1991 ápr. 14

   A cserkész jelöltek próbázásának napja. Nagy izgalommal várták a „megméretés” perceit. A nagy többség elég jól szerepelt. Az egyik őrsnél akadt egy pár személy, akiknek meg kell ismételniük a próbát. A próbázás vezetői Berci bácsi és Peti bácsi Székelyudvarhelyről. A vége-végén pozitív véleményt nyilvánítottak. A templomba való felállást, szertartásformát gyakoroltuk 

1991 április 21

A fogadalomtétel napja- ünnepélyes keretek közt zajlott le fogadalomtétel. 69 székelyruhás cserkészjelölt lány és fiú izgalommal várta a fogadalomtételt, hogy azután felköthessék a vezetők nekik végre a cserkésznyakkendőt.

 Az ünnepélyen Bálint Lajos megyéspüspök a főcelebrás és Incze Benjamin plébános csapatvezető celebrálta a szentmisét, amelynek végeztével felsorakoztunk az oltár elé és megáldották Szent Imre herceget ábrázoló cserkészzászlónkat és cserkészeinket. Udvarhelyi I. kerület vezetői és zetelaki cserkészvezetők cserkész kézfogással fogadtuk cserkésztesvéreinké újonccserkészeinket. A fogadalom előtt az udvarhelyi cserkészek (akik ápr.20, tegnap tettek fogadalmat) ismertették a tíz cserkésztörvényt. „Isten engem úgy segéljen!”Valoban nagy szükség van most Isten segitségére, mert mikor kilépünk a cserkészotthonunkból a világ csaknem mindenben az ellenkezőjét mutatja, hirdeti és ajánlja annak, amit mi cserkészek magunkénak vallunk. Az ünnepség Reményik Sándor verseiből összeállított műsorral folytatódott. Tehát a jelszó egy jobb, helyesebb, reményteli életre megtanítani a jövő generáció fiataljait.

A fogadalomtétel után visszavonultunk a hittanterembe, ahol egy rövid beszélgetés folyt a püspök úrral, aki igazi, egyenes, becsületes, hitben gazdag cserkészéletet kívánt és újra áldását adta reánk. Végezetül nagy étvággyal kezdtünk neki a kürtöskalács eszegetésnek.

     Csapatunk tehát népes lett,11 őrs melyből

Kiscserkész őrsök –Jácint, Tulipán, Fekete párduc 

Cserkész őrsök    - Hóvirág, Ibolya, Harangvirág, Sólyom, Oroszlán

Rovercserkész őrsök- Vadrózsa, Gyöngyvirág, Tigris   

   1991 április 21- május 5 

A „Farsangi est” című előadás némi változattal és átkeresztelve „Tábortűzi játékok” címre előadtuk telt háznak a helyi művelődési házban.

   1991 május 11

A kiscserkészek fogadalom tétele a nárciszmezőben.26 kiscserkész tett fogadalmat.

 1991 július 22-28

Gyöngyösberce nyári nagytábor

1991 július 13- Háromkút –az első országos nyári nagytábor

 

1991 július 31

Kakucs Béla titelendő atya elhelyezése Zetelakáról egyesre

Este fél 8-ra összegyűlt a focipályán csapatunk. Innen együtt mentünk a hittanterembe. Elbúcsúztunk Kakucs Béla tisztelendő úrtól, aki vezetőnk és

22-es számú zetelaki cserkészcsapatunk elindítója, alapítója.

Énekeltünk, verset mondtunk majd virágcsokorral, megajándékoztuk kívánva minden jót további munkálkodásában.

1991 szeptember 10-12

Kiscserkészek tanyázása Ivóba

1991 november 13

Csapatunk állása: Rover cs: 3 őrs (2 lány, 1 fiú), cserkész: 4 őrs (2 lány, 2 fiú),

                               kiscserkész: 3 őrs (2 lány, 1 fiú)

Összesen 91 tagja van csapatunknak: 54 leány és 37 fiú

Eltelt cserkészév kiértékelése és az új cserkészév tervezése.

1991 december 8

Két napos késéssel megérkezett a cserkészeknek a Mikulás

1991 dec.29

Szereplés Zetelakán. A Betlehemes játékot is előadtuk. Teltház volt az előadáson.

1992 március 15

nemzeti ünnepünk megünneplése

1992 április 6

Az „Örök titok” című színdarab előadása.

1992 április 6

A kézdivásárhelyi őrsvezetőképző tábor

Résztvevők: Sándor Éva, György Imelda, Boros Mária, Csíki Erika, Sebestyén Jolán, Jakócs Erzsébet, Sebestyén Árpád, Sándor Zsuzsa.

1992 április 26

 Olaszországból, Piaczenta helységből érkeztek cserkészvezetők ismerkedés céljából. A tábori felszerelésünket gyarapították 3 drb. nagy kék 12 személyes sátrat, nagy alumínium fazék, lábas, gázrezsó 1 rozsás.A táborra felhasználandó élelmiszer. Adományaikat viszonoztuk faragásokkal, varrottasokkal.

1992 május 10

 Portya a láztetőre

10 óra indulás, útközben ellenőrzőpontok (elsősegély, népdal, morze, rovásírás, tájékozódás, csomózás, gyógynövény-felismerés), majd tűzrakási, elméleti verseny és befejezésnek jókedvvel játék. Őrsök: oroszlán, sólyom, párduc, hóvirág, ibolya, jácint, tulipán, elefánt, nárcisz, puma, nefelejcs, szegfű, árvécska,R.. vadrózsa, gyöngyvirág, tigris.   

1992 május 18-20 

próbáztatás

1992 május 24

Csapatunk II. fogadalomtétele. 89-en újítottunk fogadalmat.

1992 május 30,31

Szent+bányai cserkészcsapat meghívására 9-en elmentünk a nárciszfesztiválra.

1992 június 5-7

Pünkösdi búcsújárás Csíksomlyóra gyalogosan 20 cserkész vett részt.

1992 június 18

Úrnapi búcsújárás Székelyudvarhelyre

1992 június 21

Máréfalvi cserkészavatás, 8 cserkész vett részt.

1992 július 5

Szülői értekezlet: téma - a nyári tábor megbeszélése

a Szígetszentmiklósi cserkészek fogadása

az Erdélyi körutasok (világ cs. szövetség szervezése) fogadása.

1992 július 12 (vasárnap)

 Délután 6 óra, megérkezett a Somogyvári Gyula cs. csapat.

Fánkkal és kürtöskaláccsal kedveskedtünk az elfáradt cserkészeknek.

9 óra tábortűz, 10 óra takarodó.

        „Már mi nálunk babám, már mi nálunk babám.

Az jött be szokásba,

Takarodó után, takarodó után

Elmegyünk a bálba…”

Hétfő – egy kis zűri volt a bálért de egy-két ének meghozta a gyümölcsét.

           A közelebbi viszont látása reményébe elbúcsúztunk, majd jó utat kívántunk, ami az útra utalva nagyon rossz volt nálunk és egész Hargita megyébe.

1992 július 14-20

Kedd: - 93 tagú magyar ajkú cserkész körutas csoport megérkezése. Itt sem maradt el a fánk meg a kürtöskalács az elfáradtak számára.

Szerda: - 9 óra indulás a Madarasi Hargitára, Ivóig a vendégek autóbusszal, majd gyalog föl a hegyre, ahol vártak a varsági, lövétei, szent+bányai cserkészek.A vendég cserkészek különböző világtájakról voltak: 

Venezuela, Dánia, Canada, Svájc, Német, Magyar államaiból. Itt a Hargita menedékháztól nem messze égett a testvéri tábortűz, amelyen át kellett ugorjon minden cserkész majd egy serpenyővel fenéken billentette Tankó Bercibá ami azt jelentette, hogy fel van avatva Hargitai székely barátnak. Egy csapat a nagyjaiból fölment a csúcsra. Haza érve közös imával befejeztük be a napot.

Csütörtök:-indulás Gyímesfelsőlokra ahol a helybeliek 250 személynek főztek ebédet. Az „ezeréves határ”megnézése. Péntek, Szombat:-körutjuk folytatódott

Gyergyó-Szováta-Parad-Korond. Vasárnap indultak tovább a 2 év múlva viszontlátás reményében.

1992. július 27 Nyári nagytábor – Gyöngyösberce

Résztvevő vezetők: Ince Benjamin, Sebestyén Árpád, Sándor Zsuzsa, Kakucs Béla, Biró Ferenc

Résztvevő csapatok: S Szentgyörgyi cs. cs. 2 fiú, 1 lány őrs

                                Szenkeresztbánya cs. cs. 1 lány őrs

                               Zetelaki 22. Sz.Imre cs. cs.

1992. okt.25 cs. évnyitó

          Csapat létszám:  3 rower őrs – 2 lány, 1 fiú

                              11 cserkész őrs – 7 lány, 4 fiú

                           3 kiscserkész őrs – 2 lány, 1 fiú

Összlétszám: 146 cserkész

1992. nov. 5-10 SZER. Szigetszentmiklósi regés tábor

1992. dec.5     Mikulás érkezése a cserkészekhez.

Dec.24   Karitatív tevékenység - karácsonyi csomagosztás és a Betlehemi láng szétosztás a rászorulóknak „. egy lángot adok, ápold, add tovább és gondozd híven”                                                                                                 -Reményik Sándor

1993.január 14 – őrsvezetői megbeszélés –JAMBOREE ’93 Gödöllő

                                                        -II. próba tételeinek kidolgozása

                                                       -”imádkozzunk a papokért”-mozgalom           

                                                                      megszervezése

1993.jan.31 – I. Portya „ ne félj a hidegtől”

                   6 ellenőrzőpont, általános műveltség teszt, vak térkép majd szánkózás

                  pontozás szerint elért eredmények őrsönként: Ibolya őrs 31.5 pont I.hely

                         Hóvirág őrs 25.75 pont II. hely, Puma őrs 24.05 pont III.hely,

          Tulipán 24, Jácint 22.5, Kéknefelejcs 21.5, Árvácska 13.75, Farkas 13.50,

                   Fekete Párduc 11, Basarózsa 10,Oroszlán 9,Nárcisz 8.5 pont.

   1993 január 31 Téli portya –„ne félj a hidegtől” / a teknős és a nyuszi a cserkészek körében

 Április 15 – újoncok próbázása

     Ápr.25      - Vasárnap – újoncok fogadalomtétele

1993.július 21-30   Őrsvezetőképző tábor – Gödöllő/ két lány őv. vett részt a képzésen

1993.július 22-29 Nyári nagytábor –Gyöngyösberce –csapatunk tábora

1993.júl.31-aug.9 Gödöllői Jamboree emléktábor –12 cserkészünk vett részt.

Hunyadi János altáborba voltunk mi Erdélyiek.Repülögépen repültünk,Bi Pi      lányával találkoztunk

Aug.22 Vendégek érkeztek Franciaországból Saint Series helységből. Egy pár napig

                   együtt dolgoztunk, játszottunk a francia katolikus ifjúsági csoporttal.

                   A vendégek két sátrat hoztak ajándékba.

Aug.23-28 -Kiscserkészek, újoncok tanyázása-Libán

Okt.31.      –Nádtetei portya –rendező őrs : Vadrózsa / őv. Péter Anikó

Sólyom / őv. Sebestyén Árpád

Őrsi létszám : 8 lányőrs, 4 fiúőrs

Nov.5-7   SZER.3 Szigetszentmiklósi regéstábor

Nov. 14   Szt. Imre csapatnévadó ünnepség- meghívott vendégeink a Gyergyóújfalvi és a Zeteváraljai cserkészek.Program:-mise,játék,vetélkedők

Dec. 5    Szt. Miklós ünnepe- szekéren jött a Mikulás a cserkészeinkhez mivel nem volt hó.

Dec. 23   Betlehemi láng fogadása

Dec. 27   Portya a Lázoldalba-rendező őrsök : Hóvirág, Feketepárduc

Dec. 28-30 –Első télitábor / Nagykút – csapatvezetőnk Opra István tiszti,sv. Biró Ferenc

                   Részvett 1 lány Hólé őrs(16) és 1 fiú Kukac őrs (15)

                   Témák- házasság előtti és utáni élet megvitatása, néphagyomány ápolás   Aprószentekelés . Jelmondat:-„nem az a fő, ami a fejbe fő, hanem az a fő, ami a fazékba fő”

1994 február   - A cserkésztesvériség hónapja – foglalkozások, Farsangi álarcos bál

1994 március – Önuralom hónapja  - 5-én portya  Szt. Királyra , 25-27 Budvár találkozó

                           26-án „Haláli” portya (kötélmászás)

1994 április 8-10 Brassói cs.találkozó

1994 április 24 Fogadalomújítás

         Május 29 Anyáknapi ünnepség (Kolpingcsalád által készített csomagokat kiosztottuk

                                                             a kisgyerekes anyáknak.)

1994 június 21-23.  I. Kékliliom – kiscserkész találkozó (Zetelaka –katolikus plébánián) résztvevők: Szt.Keresztbánya, Székelyudvarhely, Zeteváralja, Gyergyószentmiklós, Újfalú, Lövéte, Zetelaka.

1994 július 18-23  Libán / Nagy indiántábor –Szentgyörgyi csapat+Zetelaka csapata – böjtös tábor

Lajos atya böjtös előadása majd részünkről szentírás részletek előadása színdarabformába.

Opra István a nagy törzsfőnök ünnepi ebédre tyúkokat tartat őrsönként. Meg is tojnak naponta, majd vasárnapra kés alá kerültek, ez egy külön szertartás volt egy-egy őrs számára a kopasztás az külön kabaré. Az ünnepi ebédet a szülők kóstolták meg, mert besegítettek az izzesítésnél.

1994 október     Opra István tiszteletes atya csapatvezetőnk új lendülete ad csapatunknak úgy lelki, mint vallási és szervezési téren.

1994 december 1  Cserkész Mikulás csomagot oszt a jó cserkészeknek

1995 július  II. Kiscserkész találkozó - az első találkozó hibáiból tanulva és megvitatva sikeresebb eredmény mutatkozott úgy a szervezésben, mint a cserkészek telyesitésében.

Opra István tiszti is megelégedve sóhajtott fel a találkozó kiértékelése után, mivel nem hiába volt a sok felkészítő. A vendégcsapatok is élményekkel tele térhettek haza.

1995 december II. télitábor – Síkaszó   / Opra tiszti tartott lélektani előadást, amely vallási alapon is meg erősített.

1995 december 6 – cserkész Mikulás érkezése tele zsákkal a jó cserkészekhez


1996 február – téli portya  Sebestyén Árpi szervezésével. A teafőzés, meg a szalonsütés sem maradt el. „Ez jó volt, ez fantasztikus jó volt”ezt harsogták, mint csatakiáltást.

1996 július  III. kiscserkész találkozó. Kevesebb volt a létszám a cserkészcsapatok kezdtek apadni létszámban. A mi csapatunk is kezdett apadozni.

1996 augusztus Síkaszó nyári nagytábor. Opra István utolsó zetelaki cserkésztábora. Tehát másodszor már csapatvezető nélkül maradtunk. Biró Ferenc (Pötyi) aki még mindig tevékenykedik. A gyakorlati dolgokat Sebestyén Árpival szervezik. Az elméleteket a nagyobb lányok szervezik. A mókamester Jakocs Zoltán. A táboron érződött a vezető nyomult hangulata. Nehéz elfogadni, hogy amit felépített egy pár év alatt azt most itt kell hagyja, de legalább az emlékeket, azokat magával viheti. Marosvásárhelyen fojtathatja, ha lesz még ideje.

1996 Ősz - Vezető váltás következett Sebestyén Ferenc felvállalta a csapat vezetését. A nagyobb cserkészekből sokan elmentek tovább tanulni vagy megházasodtak. Feri próbálja cserkészcsapat életét mozgalmasabbá tenni.

 1996 november 2 - cserkész év megkezdése. Sok sikert az új vezetőnek

A csapat élén Sebestyén Árpád aki új lendületet ad a csapatnak

1999 november 5 Szent Imre-napja

Ezen a napon gyűlt össze a csapatunk apraja-nagyja ,hogy megemlékezzünk csapatunk névadójáról. Ez alkalommal szinte teljes létszámmal jelen volt a csapat. A délutáni órában tartott szentmise után tábortűz körül örvendezett együtt a csapat minden tagja.

1999 dec.3 Szent Miklós


Mikulásra várt a Sz. Imre cserkészcsapat ezen az estén. Nem sokáig kellett várniuk, mert miután beesteledett megjelent egy öreg Mikulás aki megajándékozott mindenkit, de persze cserébe kért egyet-s mást.

1999 dec.12 őrsvezetői foglalkozás

Téma: 1.- az őrsök felkészítése a program szerint a nyári nagytáborra

            2.- a tagság díj rendszeres begyűjtése

            3.- őrsi munkaterv készítése (1 havi,2 heti)

            4.- januári portya megszervezése (név,hová,időtartam)

            5.- az őrsökből minden foglalkozás végén valaki beírja a naplóba a történteket

            6.- a Betlehemi láng fogadása

            7.- a nyári tábor keretmeséje, Szent István ideje, őrsök átkeresztelése a táborra

2000 okt.27-29 Országos közgyűlés 

Október 28 . - Incze Benjamin plébános  atya , aki a csapat parancsnoka még most is ,Csíki Erika lányrajvezető, és Biró Ferenc  segédvezető, akik részt vetünk a közgyűlésen . 60 csapatvezető volt jelen és 110 csapat bejegyezve ez évben ,Gál Sándor elnök a szövetségünk élén.

2000 nov.5 - Csapatnévadó ünnepély – Szent Imre

Reggel   8,30 -  gyülekező   - 19 cserkész ünnepre kész

               9,00 -  szentmise – Incze Benjamin plébános tartotta és a bevezetőben ünnepünk fontosságáról  beszélt, majd a mise végén csapatunk  felvonult  az oltár köré és elmondták a verset :Sebestyén Zsuzsa, Gagyi Erika, Botházi Attila          befejezésül  fogadalomújítás, majd a himnuszok

2000 nov. 26 Szentegyházpataki portya (természet megfigyelő portya)

délelőtt  11 óra indulás  - 16 cserkész elindult a portyára, még a kedvezőtlen időjárás sem vette el a kedvüket

2000 dec. 3 Advent  I. vasárnap

Az ifjúsági házban elkészített koszorún meggyújtottuk az első gyertyát és imádkoztunk, hogy még sokáig együtt legyünk és a többi gyertyák is meggyúljanak majd jelenlétünkben, szeretetben

2000 dec. 7  csütörtök du.4  Mikulásjárás

27 cserkész várva várta a Mikulást,hogy az ajándékokat kiossza,majd a sok vidámság ,kacaj verte fel a terem csendjét

2001 február- jelenlegi létszám 36 cserkész melyből 10 fiú és 26 lány

három felnőtt Csíki Erika,Sebestyén Árpád,Biró Ferenc

nagyobb cserkészek felkészítése

2001 március 18 – Portya

útirány : Zeteváralja –  Deságpataka  - Tófalva

2001 április 8 – Biciklis portya – útirány: Zeteváralja, Sikaszó, Libán (cserkészpark)- jól sikerült

2001 április 15 – Határkerülés  - zászlós felvonulás Zeteváraljára

2001 június 10 -  10 éves évforduló

2001 július 25-29 Nyári nagytábor –  Gyöngyösberce

Keretmese – Ludas Matyi

Résztvevő : 28 cserkész – 5 őrs: Koala őrs(döbrögi őrs)-10 fiú, Sárga rózsa(shieder őrs)7 lány, Jácint (hápogó ludak)2 lány, Kaktusz (liba)5 lány, Kéknefelejcs őrs 4 lány

2002 május  19Portya nárcisz mezőbe

2002 július 24-28 – Nyári nagytábor –Kalonda (Sikaszó)

Lusta tábor

Szerda reggel  7- kor két szekeres fogat indult a tábori helyre tábori kellékekkel, cserkészekkel , akik hol szekéren, hol szekér mellett haladtak a hideg miatt. Délre értünk ki és egy kis pihenő után a sátrak helyét feltakartuk, majd felhúztuk azokat. Másnap a jótett napja volt segítetünk takarni a helyet adóknak. A harmadik nap rosszidő volt és a csűrbe volt hegymászás rendezve, majd követte a lovaglás. Az éjjeliőrség nem volt  nagyon jó mert egész éjjel zuhogott.

Utolsó nap mindenki pakolt és a szomorú időben elindult haza, de a gátnál ránk sütött a nap. Jól éreztük magunkat és nagyon jó volt a „Lusta” tábor

2002 december 1 – Székelyudvarhely

körzeti megbeszélés

2003 augusztus 14 csütörtök

Sebestyén Zsuzsa és Szegedi Csongor tartja a foglakozást ,majd kérésükre engedély kapnak csapat vezetésre kötelezően egy évre. Csapatlétszám 27 cserkész.

2003 október  19 vasárnap         - portya

2003 október 20 hétfő          cserkészfoglalkozás: november 16 Szent Imre ünnepély megbeszélése

2003 október 25 szombat     ifjúsági óra,melyet Bilibók Géze tiszti tart,majd ezt követően éjjeli portya következett, ahol égő gyertyák voltak az útjelek amik a tábortűzhöz vezetett. Énekszó játék és sok nevetés töltötte be az estét a tábortűz fényébe.

2003 november 8-9  szombat, vasárnap      - Segesváron szervezett portya melyen a csapatunk 4-ik lett

2003 november 15  szombat, Szent Imre csapatnévadó ünnepélye

délután 3-kor érkeztek a segesvári  vendégek

2003 november 16 vasárnap   szentmise ,fogadalomtétel majd a táncterembe előadás Geréb Péter cs.vezető, amit követett az ügyességi verseny. A csúcs és vég .

2004 szeptember 1-6    Nyári nagytábor        Váruta

résztvevők: 5 fiú, 15 lány ,Sándor Edit, Hajdó Emese, Sebestyén Zsuzsa, Biró Zsuzsa és Biró Ferenc  táborparancsnok. Volt tábori mise Bilibók Géza tiszteletes celebrálta majd egy jó kis számháború következett.

2005 augusztus 1-7        Nyári nagytábor           GYöngyösberce