1 Bem József

Csík körzet


Cím: Csíkszereda, Petőfi Sándor u. 53

Alapítás dátuma: 1990-06-18

Kapcsolattartó neve: Petres Botond sv.

Leírás


Leírás

VI. Bem József cserkészcsapat – vezetőképző bizottság, törzs

VI. 1. A bizottság célja: A VKV munkáját segíteni mind szakmai, mind pedig adminisztrációs szempontból. Feladata, hogy a vezetőképzési folyamat szervezetten, jól átgondoltan, és szakmailag megfelelő szinten működjön.

VI. 2. A bizottsági, törzsi tagság megszerzése, elvesztése

a tagság megszerzésének alap feltétele a vezetői képesítés és az aktív csapat tagság

rendes tagság feltétele:

minimum 2 képzési folyamat egészén való részvétel az utóbbi 10 évben

az adott képzési szintek vezetőinek a jellemzése, ajánlása

kérvényezi a felvételét

Ezen kívül a VKV meghívhat a csapatba olyan személyeket, akik a fenti kritériumok nem mindenikének tesznek eleget, de elő tudják mozdítani a vezetőképzési folyamat hatékonyságát.

a tagság elveszíthető amennyiben:

a törzstag kérvényezi ennek megszakítását,

fegyelmi bizottsági döntés alapján,

a cserkész inaktív lesz (nem az RMCSSZ tagja).

VI. 3. A csapat működése

a tagságot igazolólapka igazolja, amelynek tartalmaznia kell a következő kötelező elemeket: a szövetség neve 3 nyelven (magyar, román, angol), a szövetség jelvényét, sorszám, kiadási év, név, elnök neve és aláírása, VKV neve és aláírása

a bizottság tagjának kötelessége, hogy lehetőségeihez mérten részt vegyen az RMCSSZ vezetőképzési folyamatainak a szervezésében

a tagság nem visszavonható senki által, de a tag kérvényezheti a tagságának a megszüntetését, felfüggesztését határozott vagy akár határozatlan időre is

mivel a csapat tagjai aktívan tevékenykednek más csapatnál, ezért az 1 sz. Bem József cserkészcsapat nem kell tagdíjat és csapatfenntartási díjat fizessen az RMCSSZ-nek

a csapat nyilvántartását a VKV végzi, és a vezetőképző táborok sikeres lezárása után, egyeztet a különböző képzési szintek megbízott vezetőivel az újabb tagságokat illetően


VI. 4. VKV feladatai és kötelességei (SZMSZ 101§ alapján, és annak kiegészítésével)

felel és irányítja a különböző szintű vezetőképzőket, továbbképzőket

elkészíti a vezetőképzés távlati és éves tervét

tájékoztatja a csapatokat a szövetségen belüli és kívüli képzési lehetőségekről

a más szövetségek vezetőképzéseire kiutazók névsorát felterjeszti az elnökségnek jóváhagyásra, igazolja a kiutazók szövetségi tagságát és a részvételi követelmények teljesítését

gondoskodik a tábor, táborok, képzések gondtalan működéséről, biztosítván a szükséges hátteret (logisztika, konyha és BALTA) ezeknek

felkéri a különböző szintű vezetőképző táborok vezetőit, s ezeket előterjeszti az elnökségnek jóváhagyás céljából

01. Bem József cserkészcsapat vezetője

Nincsenek Csapatok.